Zigtema Centro de Idiomas

Onderwijs

Online lessen Nederlands en/of privélessen Nederlands op locatie in Torremolinos.
 
Wilt u dat uw kind of uzelf vanuit huis effectief lessen Nederlands krijgt via videobellen? Wij bieden online lessen Nederlands aan over de hele wereld.

Bij Zigtema Idiomas wordt o.a. toegewerkt naar:

  • (sneller en correcter) Nederlands spreken
  • (sneller en correcter) Nederlands begrijpend luisteren
  • Nederlandse woordenschat vergroten
  • (sneller en correcter) Nederlands schrijven
  • (sneller en correcter) Nederlands lezen
  • begrijpend lezen
  • correcte spelling & grammatica toepassen
  • Nederlandse woordenschat vergroten


* Aantal lessen in overleg, richtlijn: 25 lessen per schooljaar.
Prijs opvraagbaar via het contactformulier en afhankelijk van het aantal lessen en het niveau.

Privé (online) onderwijs

Privé- of groepslessen Nederlands of Spaans op locatie of online in Torremolinos.

Meer informatie?

(Online) Privé begeleiding basisschoolvakken

Wij geven privé begeleiding (online of op locatie in Torremolinos) voor taal en begrijpend lezen bij tijdelijk verblijf in het buitenland.

* Aantal lessen en frequentie in overleg (minimaal 10 lessen).

Examen voorbereiding en afname

(ERK-niveaus A2-C1) – 15 online lessen van 40 minuten

Voorbereiding en afname examen CNAVT – Wij zijn een officiële instelling voor voorbereiding en afname (in samenwerking met Stichting NTC Onderwijs Parasol Costa del Sol). Met ERK-niveaus B2 of C1 is o.a. instroom in het HBO of Universitair onderwijs in Nederland en België mogelijk. Zie voor meer informatie over de diverse examens de site van CNAVT: www.cnavt.org

Peuter-en kleuteronderwijs

Voor 2.5-6 jarigen in Torremolinos. 

Er wordt gezongen, gespeeld, voorgelezen en toegewerkt naar beginnende geletterdheid; gedurende het schooljaar op de zaterdagochtend in Torremolinos (Apartamentos La Rosa de la Carihuela).